Kestlikud lahendused loovad heaolu

Betoonpõrandate tasandamine tasandussegudega aitab vältida hilisemaid võimalikke probleeme. Kiilto on koos hea partneri Floorex OÜ-ga turule tulemas täiesti uue konseptsiooni ja toodetega antud sektoris.
Loe lisaks