Kestlikud lahendused loovad heaolu

Betoonpõrandate tasandamine tasandussegudega aitab vältida hilisemaid võimalikke probleeme. Kiilto on koos hea partneri Floorex OÜ-ga turule tulemas täiesti uue konseptsiooni ja toodetega antud sektoris.

Siseõhuprobleemide lahendamine on kallis ja katsumusterohke. Tuvastatud probleemid tuleb loomulikult lahendada ja vead parandada, kuid oluline on keskenduda ka nende ennetamisele. Tähtis on võimalus usaldada kasutatavaid ehitusmaterjale, mille taga on vastutustundlik tootja, nõutavad tunnustused ja kvaliteedikontroll.

Tänane olukord Eestis on, et pigem valatakse põrandad betoonist selliselt, et pealispind jääks võimalikult sile ega vajaks enam isevalguvat tasandussegu kihti betooni ja pinnakattematerjali vahele. Selline betooni peegelsiledaks lihvimine sulgeb aga betooni poorid ja tekitab olukorra, kus betoon oma tavapärase kuivamise – 1 cm nädalas, asemel kuivab – 1 cm 2 nädalat. Kuna kõndimiskuiv on betoon juba järgmisel päeval siis pindamistöödega minnakse edasi tavapärase ”1 cm nädalas kuivamise” graafikus.

See võib aga tekitada hiljem hoones tõsiseid niiskusprobleeme, kahjustusi, otseseid kulusid riknenud materjalide näol ja põhjustada ruumi siseõhu kvaliteedi ja lõhnaprobleeme, mis omakorda pikas perspektiivis on tervisele kahjulikud.

Põhjus peitubki mittetäielikult kuivanud betoonis, tema kõrges aluselisuses, mis teatud tingimustel võib reageerida viimistlusmaterjali aluskihi ja selle kinnitamiseks kasutatava liimiga, reageerides leelisele niiskusele, mille tagajärjel neis olevad orgaanilised ained lagunevad, tekitades spetsiifilist lõhna.

Tasandussegu vajalikkus

Kiilto koostöös Floorexiga soovitab sellist riski kindlasti ja alati vältida. On tõestatud, et juba minimaalselt 5 mm tasandussegukiht betoonil võimaldab vältida taolist probleemi, kuna vähese leelisesisaldusega (pH < 11, betoonis seevastu pH 12–13,5) 5 mm paksune põrandatasandussegukiht toimib pinnakattematerjali ja betooni vahel justkui puhvrina allpool olevast betoonist tingitud leelisekoormuse vastu. Poorid jäävad avatuks ja betoon saab normaalselt kuivada. Tasandussegu kuivab oluliselt kiiremini, lubades teha valu õhemalt ja kõik see kokku oluliselt vähendab ülal mainitud riske.

Heaks näiteks on siin Soome ja Rootsi riigid, kus siseõhukvaliteet on primaarne ega lubata betooni peegelsiledaks ”kopterdada”. Sellist tööprotsessi kasutatakse Rootsis tänaseni ehk siis aastakümneid ja selle heaks tõestuseks on Kiilto AB ja tema kogemused ning tooted.

Kõik põrandatasandussegud, mida Kiilto soovitab pinnakattematerjali all kasutada, on vähese leelisesisaldusega. Vähene leelisesisaldus põhineb sageli kiirkivinevates toodetes kasutataval aluminaattsementi sisaldaval sideainesüsteemil. Kiilto põrandatasandussegudes on see olnud kasutusel juba aastatuhande algusest.

Tasandussegukihi kaitsva mõju seisukohast peetakse betooni kriitiliseks niiskuse piirväärtuseks umbes 90% RH. Sellest piirväärtusest allpool liigub niiskus auru kujul. Tasandussegukihi kaitsvale mõjule lisaks on oluline arvesse võtta ka konstruktsiooni ja liimimise toimivust. Mida niiskem on aluspind, seda aeglasemalt veepõhine liim kuivab. Liimitavate plastpinnakattematerjalide korral ei tohiks aluspinna niiskus mingil juhul olla üle 85% RH.


Soomes võtab Kiilto OY siseõhuprobleemid arvesse juba toodete arendusjärgus. Näiteks vaibaliimide väljatöötamisel on siseõhku mõjutavaid tegureid võetud arvesse sideaine arendamisel.

2-etüülheksanooli puudumine

On kahtlustatud ka 2-etüülheksanooli seost halvast siseõhust tingitud haigusnähtudega. Soome elamuhügieenimääruses (asumisterveysasetus) on 2-etüülheksanoolile seatud kontrollväärtuseks 10 µg/m³. Selle märgiga toodete puhul oleme kindlaks teinud, et 2-etüülheksanooli ei teki mingites kasutustingimustes.

Niiskus, mida veepõhine vaibaliim aluspinda kaasa toob, tekitab sageli diskussiooni. Aluspinna pinnaniiskuse hetkeline tõus paigaldamise käigus ei tekita siseõhuprobleeme. Juuresoleval graafikul on võrreldud 50 mm paksuses pindmises betoonplaadis (85% RH) sisalduva vee kogust vaibaliimist tuleva vee kogusega.

Kalkulatsioon on ligikaudne. Pindmises betoonplaadis sisalduv niiskus ja liimiga kaasnev veekogus varieeruvad toodete vahel.

Liimides ja plastpinnakattematerjalides kasutatavad plastifikaatorid on tüüpiliselt väikesemolekulilised ühendid. Kuigi nende osakaal toodetes on massiprotsentides sageli väike, on nende ainehulk ja sellest tuleneda võiv kahjulik toime siseõhu kvaliteedile sageli märkimisväärne. Seetõttu ei sisalda selle märgiga Kiilto põrandaliimid plastifikaatoreid.

M1 emissiooniklassiga tooted

Emissiooniklass jaotab tooted kolme kategooriasse M1, M2 ja M3. M1 klassi kuuluvad kõige rangematele emissioonimääradele vastavad tooted, millest ei eraldu ruumi õhku kahjulikke ühendeid ega lahusteid, M1 klassi tooted on turvaline valik. Kõik Kiilto kruntained, vaibaliimid ja tasandussegud, mida soovitame pinnakattematerjali all kasutada, on M1 emissiooniklassiga.

Betoonpõrandate tasandamine – Kiilto ja Floorex OÜ koostöö

Selleks, et olla parem partner oma klientidele ja pakkuda kõige kvaliteetsemaid lahendusi, selle nimel teeme igapäevaselt tööd nii oma tootearenduse, nõustamise kui ka uute teenuste ja võimaluste pakkumise osas. Oleme turule tulemas täiesti uue konseptsiooni ja toodetega põrandate tasandamise sektoris koos hea partneri Floorex OÜ-ga.

Põrandate tasandamine tasandussegudega on hetkel ehitusturul kasvav trend, eelkõige seetõttu, et vältida hilisemaid võimalikke probleeme. Samuti säästab see aega kliendile, mis on kõikidest ressurssidest kõige kallim ja mis ei taastu. Selleks ongi Floorex ehitanud veoauto baasil mobiilse pumpamissüsteemi, kus on kõik vajalik, et objektil põrandaid suurtes mahtudes tasandada. Pumpamisega saab alustada praktiliselt kohe, kui auto on objektile jõudnud, lisaks sellele toodab selline süsteem minimaalselt jäätmeid (kuivsegu kottide näol), kuna segu on „big bag“ pakendites kaasas. Meie võimekus ja mobiilsus lubavad teenindada eramutest kuni suurte kaubanduspindadeni välja, sealhulgas ka tööstusettevõtteid.

Meie – Kiilto ja Floorex´i eesmärgiks on ennetada probleeme, pakkudes oma klientidele parimaid lahendusi ja usaldusväärset teenust tunnustatud ja kvaliteetsete materjalide ning tööga, hoides ära ruumide niiskusprobleemid, võimalikud kahjustused ja sellest tingitud lisakulud ning garanteerida oma klientidele kvaliteetne ruumi siseõhk.

Lisainfo:

FLOOREX OÜ

Mehis Salu tel: 5175490; e-mail: info@floorex.ee

KIILTO EESTI OÜ

Aivo Jõemets tel: 5076193; e-mail: aivo.joemets@kiilto.com

Tanel Lonks tel: 5271266; e-mail: tanel.lonks@kiilto.com


Järgmine
Miks uutes ja renoveeritud hoonetes põrand „haiseb“?