Kiilto Express K

                
Kiilto Express K on isetasanduv tavakiirusel kuivav kiududega armeeritud tsemendipõhine pumbatav põrandatasandussegu. Sobib
ka käsitsi pealekandmiseks. 

Sobib põrandate uusehituseks ja renoveerimiseks elamutes, kontorihoonetes ja avaliku sektori hoonetes. Ei sobi tööstuspõrandate
jaoks. Kasutatakse tasandamiseks ja kaldpindade valamiseks siseruumides. Sobivad alusmaterjalid on betoon, kergbetoon ja
keraamika või looduslik kivi. Segu Kiilto Express K kasutatakse seotud või vabalt paigaldavate (ujuvate) konstruktsioonide jaoks. Sobib nii elektri- kui ka vesipõrandaküttega.
Tuleb viimistleda kattematerjaliga.
Madala leelisusega tasandussegu kaitseb liim- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Katsed on näidanud, et 5 mm tasanduskiht tagab kaitsva efekti.
KASUTUSTEMPERATUUR
+10–25 °C (segatud mass)
KIHI PAKSUS
10-40mm
vähemalt 20mm tasandussegu kiht põrandaküttetorude/kaablite  peale
NAKKETUGEVUS 
> 1,5 MPa
SEGAMISSUHE
3.4 - 4.0 liitrit / 20 kg pulbri kohta (veekogus 17–20 %)
KLASSIFIKATSIOONID
CT-C20-F5 (EN 13813), M1
KAHANEMINE
< 0.03 %
PINDAMISKUIV
1 päev / 1mm (max. 30 mm) (+23°C, 50 % RH)
2-3 päeva /1 mm (> 30 mm) (+23°C, 50 % RH)
ALUSPÕRANDA NIISKUS
Betoon < 90 % RH
SURVETUGEVUS
C20 (> 20 MPa), EN 13813  
KÕNDIMISKUIV
1–3 h
KULU
u. 1.75 kg pulbrit/m²/mm  
TÖÖAEG
Segu tuleb ära kasutada 15min jooksul pärast segamist
TULETUNDLIKUSKLASS
A1
pH
< 11
PAINDETUGEVUS
F5 (F > 5 MPa), EN 13813